Yhteystiedot

Oulunseudun Eteläpohjalaiset
Punaherukkakuja 4
90460 Oulunsalo
050-3678479

Vuosikokoukset

Vuosikokous 19. 3. 2014 klo 17.30
Paikka: Caritas-koti, Oulu
Läsnä: 24 jäsentä; nimilista liitteenä(liite 1)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Laakso avasi kokouksen 18.05

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai kirjeitse jokiaselle jäsenelle.
Todettiin

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtja Sirkka-Liisa Laakso ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Tuula Hamara.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma TA Kangas ja Aira Lehterä

4. Käsitellään v. 2013 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
Sihteeri tuula Hamara esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen(liite 2), joka hyväksyttiin.

5. Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Pertti Taimisto esitteli taloudenhoitajan laatiman tilinpäätöksen; alijäämäinen 102e (liite 3)
ja luki toiminnantarkastajan lausunnon (liite 4)
Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

6. Hyväksytään v. 2014 toimintasuunnitelma
Sihteeri Tuula Hamara esitteli v. 2014 toimintasuunnitelman (liite 5), joka hyväksyttiin

7. Hyväksytään v. 2014 jäsenmaksun suuruus
Hallituksen esitys: jäsenmaksu edelleen 12e. Hyväksyttiin

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota; toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan. Päätettiin säilyttää entinen käytäntö.

9. Hyväksytään v. 2014 talousarvio
Pertti taimisto esitteli taloudenhoitajan laatiman talousarvion (liite 6). Hyväksyttiin

10.Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Nykyinen: Sirkka-Liisa Laakso (toiminut kolme vuotta)
Hallituksen esitys: Pertti Taimisto, joka valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
Nykyinen hallitus: Martti Asunmaa 2013-2014, Tuula Hamara 2013-2014,
Pentti Jouppila 2012-2013, Mikko Kivimäki 2012-2013, Hilkka Kälkäinen 2012-2013,
Mari Pukkinen 2013, Pertti Taimisto 2013-2014, Hanna Yli-Luukko 2013-2014
Hallituksen esitys: Pentti Jouppila, Mikko Kivimäki, Hilkka Kälkäinen ja Mari Pukkinen
jatkavat. Pertti Taimiston tilalle v. 2014 Sirkka-Liisa Laakso ja Hanna Yli-Luukon tilalle
v. 2014 Heikki Seppälä.
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

12. Valitaan toiminnantarkastaja
Nykyinen toiminnantarkastaja on Leena Jolula, varalla Ulla Hilmola.
Päätettiin, että Leena Jolula jatkaa toiminnantarkastajana varahenkilönä jatkaa Ulla Hilmola.

13. Muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle 10 vuorokautta ennen kokousta
Muita asioita ei ollut

15. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38


Ennen vuosikokousta Caritas-säätiön palvelupäällikkö kertoi Caritaksesta.
Vuosikokouksen jälkeen Heikki Seppälä esitteli syntymäkuntaansa Evijärveä.
Pentti Jouppila kertoi Tyrnävän retkestä (hyvä reittiehdotus: meno ja paluu eri teitä).
Sirkka-Liisa Laakso informoi Lappajärvi-kierrokseen liittyvistä asioista.

Oulussa, maaliskuun 19.päivänä 2014

………………………………………...                                   ……………………………………….....
Sirkka-Liisa Laakso, puheenjohtaja                    Tuula Hamara, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

………………………………………              ………………………………………..
Jorma T A Kangas                   Aira Lehtelä

 Vuosikokous 15.3.2011

Paikka: Oulun Osuuspankin kokoustila, Isokatu 14 A
Läsnäolijat: Nimilista liitteenä

1. Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.55

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Jouppila ja hän kutsui sihteeriksi yhdistyksen sihteerin Tuula Hamaran. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma I Kangas ja Ilmari Teirilä.

4. Käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
Hyväksyttiin puheenjohtaja Pentti Jouppilan esittelemä toimintakertomus.

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.
Hyväksyttiin taloudenhoitaja Alpo Salon esittelemä tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

6. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittelemä toimintasuunnitelma.

7. Päätetään vuoden 2011 jäsenmaksun suuruus
Hallituksen esitys vuoden 2011 12 euroa jäsenmaksun suuruudeksi hyväksyttiin.

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

9. Hyväksytään vuoden 2011 talousarvio
Hyväksyttiin taloudenhoitaja Alpo Salon esittelemä talousarvio

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja v. 2011
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sirkka-Liisa Laakso.

11. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olevista Martti Asunmaa, Tuula Hamara ja Alpo Salo valittiin uudelleen hallitukseen v. 2011-2012. Aino Teerikankaan tilalle valittiin Hanna Yli-Luukko v. 2011-2012, Sirkka-Liisa Laakson tilalle v. 2011 valittiin Pentti Jouppila. Paikkakunnalta muuttavan Ilkka Sillanpään tilalle valittiin v. 2011 Veli-Pekka Rämäkkö.

12. Valitaan toiminnantarkastaja v. 2011
Valittiin toiminnantarkastajaksi Ilmari Teirilä ja varalle Leena Jolula.

13. Päätetään lahjoituksesta Oulun Yliopistorahastolle
Hyväksyttiin hallituksen esitys 400 euron lahjoittamisesta.

14. Muut asiat
Ei ollut

15. Päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Ennen kokousta Osuuspankin sijoitusjohtaja Pekka Neuvonen kertoi sijoittamisesta.Vuosikokous
Aika 17.3.2009 klo 18.00
Paikka Oulun Osuuspankki, kokoustilat

1.  Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jorma I Kangas avasi kokouksen 18.20.
Ennen avausta Oulun Osuuspankin edustaja Palsola esitteli pankin toimintaa.

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma I Kangas ja sihteeriksi Tuula Hamara
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Kangas ja Aira Lehtelä, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3.  Kokouksen laillisuus
Todettiin

4.  Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään sen hyväksymisestä
Todettiin, että tilaisuuksissa on ollut yllättävän paljon osanottajia ja hyväksyttiin toimintakertomus

5.  Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
Rahastonhoitaja Alpo Salo esitteli asiakirjat ja tilintarkastajien lausunnon
Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin asianomaisille vastuuvapaus

6.  Käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä
Hallituksen ehdotus hyväksyttiin vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi
Väistyvä puheenjohtaja lupasi hoitaa jatkossakin yhteydet Jussi-kuoroon ja Kulttuurirahastoon

7.  Määrätään kuluvan vuoden jäsenmaksu
Hallituksen esitys: 12 euroa. Hyväksyttiin

8.  Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tähän asti ei ole maksettu kenellekään. Päätettiin jatkaa entistä käytäntöä

9.  Hyväksytään kuluvan vuoden talousarvio
Juhlavuoden tilaisuuksissa yhdistys järjestää kahvitarjoilun
Puheenjohtaja selosti Jussi-kuoron rahoitusasiaa
Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2009 talousarvioksi

10.  Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Jouppila
Pentti Jouppila kiitti Jorma I Kangasta ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

11.  Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset jäsenet:  Pentti Jouppila, Jorma Kangas,  Erkki Koskela ja Aino Teerikangas. Lisäksi hallitus/valmisteluryhmä esittää, että vuodeksi 2009 valitaan yksi jäsen, sillä hallituksesta on puuttunut yksi jäsen vv. 2007-2008 tulkintavirheen takia. Tällöin päästään oikeaan rytmiin ja seuraavassa vuosikokouksessa on neljä (4) erovuoroista jäsentä eli Kalevi Ilkka, Sirkka-Liisa Laakso ja Ilkka Sillanpää sekä nyt valittava lisäjäsen.
Erovuoroisten tilalle Martti Asunmaa, Tuula Hamara, Alpo Salo, Aino Teerikangas
v. 2009 valittiin Erkki Koskela
v. 2009 jatkavat Kalevi Ilkka, Siru Laakso ja Ilkka Sillanpää

12.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varahenkilöt tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
Tilintarkastajiksi valittiin Anna-Liisa Hietamäki, varalle Sinikka Rahikainen ja
Matti Hirvelä, varalle Aila Koskela

13.  Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista on tehty esitys hallitukselle kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kokoukselle esittää
Lisäasioita ei ollut

14.  Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55Pentti Jouppila lausui muistosanat kesällä 2010 menehtyneestä yhdistyksemme kunniajäsenestä Helmi Laurilasta. Vietettiin hiljainen hetki, muistaen myös Japanin maanjäristyksen uhreja.